Inscenácia mapuje a destiluje materiál, ktorý sa podarilo nazbierať počas dvojmesačných rozhovorov a skúšobného procesu s hercami a herečkami Divadla z Pasáže.

Je úvahou, preto v niektorých momentoch jedna myšlienka preskakuje asociačným skokom na inú. Odpusťte nám to, prosím. Je zo života za hranicou normy, preto môže byť v niektorých momentoch smutnejšia, ako by ste čakali.

Hrajú ju herci s prirodzenosťou im vlastnou, preto môže byť v niektorých momentoch humornejšia, ako by ste čakali. Je o škatuľkách, do ktorých nás zabalili iní, preto môže byť v niektorých momentoch boľavejšia, ako by ste čakali. Je o škatuliach, do ktorých si svoj bordel zabalíme sami a skryjeme ho pred zrakom niekde na povalu, preto môže byť v niektorých momentoch osobnejšia, ako by ste čakali.

Slová režisérky Moniky Kováčovej, cenzúrované

Podujatie sa uskutoční v Záhrade CNK. Vstupné 8 eur / 5 eur.