Nová inscenácia Divadla z Pasáže v réžií Moniky Kováčovej v priestoroch Záhrady CNK. 

Inscenácia mapuje a destiluje materiál, ktorý sa podarilo nazbierať počas dvojmesačných rozhovorov a skúšobného procesu s hercami a herečkami Divadla z Pasáže. Je úvahou, preto v niektorých momentoch jedna myšlienka preskakuje asociačným skokom na inú. Je zo života za hranicou normy, preto môže byť v niektorých momentoch smutnejšia, ako by ste čakali.

Hrajú ju herci s prirodzenosťou im vlastnou, preto môže byť v niektorých momentoch humornejšia, ako by ste čakali. Je o škatuľkách, do ktorých ich zabalili iní, preto môže byť v niektorých momentoch boľavejšia, ako by ste čakali. Je o škatuliach, do ktorých si svoj bordel zabalia sami a skryjú ho pred zrakom niekde na povalu, preto môže byť v niektorých momentoch osobnejšia, ako by ste čakali.

Vstupné: 6 €/3 €. Informácie o predstavení nájdete na webe Divadla z Pasáže, alebo na Facebooku.