Zrušené v rámci prevencie proti šíriacemu sa koronavírusu.

Lívia Méndez Marín Balážová je úspešná slovenská tanečnica, ktorá pôsobí v Bruseli. Študovala na Konzervatóriu J. L .Bellu v Banskej Bystrici. Ďalej pokračovala v štúdiu na SEAD (Salzburg experimental dance academy) v Salzburgu a na P.A.R.T.S. (Performing Arts Research and Training Studios) v Bruseli. Spolupracovala s portugalským choreografom Rui Hortom, s francúzkou tanečnou skupinou Kubilai Khan investigation pod vedením Franka Michelletiho. Od roku 2012 spolupracuje s belgickou svetoznámou skupinou súčasného tanca Ultima Vez choreografa Wima Vandekeybusa (s predstaveniami What the body does not remember a Speak low if you speak Love hosťovala aj v Bratislave).

Viac informácií o podujatí nájdete na webe.