Predstavenie Divadla Štúdio tanca v Banskej Bystrici.

Aktuálnosť predstavenia 3×20 Ženy potvrdzuje nielen čerstvo získané prestížne ocenenie Divadelné DOSKY za mimoriadny počin v oblasti tanečného divadla, ale takisto aj mrazivé, akútne, no aj pozdvihujúce, s každým dňom viac bublajúce problematiky konfrontované v tomto predstavní.

Choreografia: Zuna Vesan Kozánková, Martina Hajdyla Lacová, Lívia Méndez Marín Balážová

Po úspešnej inscenácii 3×20 odpremiérovanej 20. apríla 2018, ktorú vytvorili výlučne mužskí choreografi, prichádza na rad „druhé kolo“ , a to v pripravovanej premiére 3×20 Ženy, v ktorej sa tvorivej úlohy zhostia ženské choreografky.

Projekt má výrazne súčasný inscenačný tvar, postavený na energii a výpovedi troch zaujímavých umeleckých individualít v jednom večeri. Výsostne aktuálne témy a inšpirácie choreografiek prinášajú divákom aj divadlu novú skúsenosť, preverujú adaptabilitu členov súboru, ktorí sa stanú nástrojom v rukách troch umelkýň.
Inscenované choreografie sú výpoveďou o stave a prežívaní umenia v odlišných svetoch a tematicky odzrkadľujú postoj každej z umelkýň.

Vstupné: 8 / 4 €. Rezervácie na www.studiotanca.sk. Predpredaj v sieti Ticket-Art. Podujatie nájdete aj na Facebooku.