Predstavenie v Záhrade – centre nezávislej kultúry.

Scénická esej odkazujúca na vzťah človeka k prírode, tradíciám, kultúre, náboženstvu a rituálom, ktorá obnažuje našu národnú pamäť. (V prípade nepriaznivého počasia sa inscenácia odohrá 30.7. o 20:30).

Vstupné: 7/5 €