Predstavenie pre malých zvedavcov o tom, čo všetko ukrýva čarovná hudobná skrinka.

Malý tón Tónko, je veľký neposedník, pretože práve prekonáva obdobie dospievania, mení sa mu hlas a neposlúcha tety noty. Píska nosom aj ušami a nechce prestať. Tie sa nahnevajú a odídu z hracej skrinky. Tónkovi bratia tóny, vec vyriešia tak, že ho pošlú odprosiť tety Noty. Tónkovi sa zmení hlas a na tón C a dostane aj svoj hudobný nástroj.

Predstavenie je výchovne zamerané na spoznávanie tajomstiev hudby. Dozvedia základné informácie o tónoch, notách, melódii a harmónii a trošku o dospievaní. Po predstavení si detí zatancujú so slečnou Melódiou.