V stredu predvedie Divadelný krúžok bilingválnej sekcie Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského divadelnú hru s názvom Le visiteur / Návštevník. Mladé talenty môžete uvidieť v Stredoslovenskom osvetovom stredisku. Celé predstavenie bude odohrané po francúzsky so slovenskými titulkami.

Vstupné je symbolické: 1 €.