V piatok sa v Záhrade – Centre nezávislej kultúry uskutoční diskusia o environmentálnej nespravodlivosti chudobných komunít. Podujatie organizuje Centrum komunitného organizovania.

Pozýva na diskusiu, ktorá sa zameriava na veľmi aktuálnu a dôležitú tému – environmentálnu nespravodlivosť v chudobných komunitách, s osobitným zameraním na problematiku osád, ktoré nemajú prístup k pitnej vode. Nachádzajú sa aj v Banskej Bystrici.

Environmentálna nerovnosť často zasahuje práve najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Zvýšené riziko environmentálneho znečistenia a nedostatok prístupu k pitnej vode negatívne ovplyvňuje životy mnohých komunít, ktoré sú už aj tak postihnuté chudobou a sociálnym vylúčením, ale má vplyv aj na majoritné obyvateľstvo.

Budeme sa venovať právu chudobných komunít na zdravé životné prostredie a kvalitnú vodu, ktoré by mali byť neodňateľnými súčasťami ľudskej dôstojnosti.

Na diskusii sa zúčastnia odborníci, aktivisti a zástupcovia komunít, ktorí poskytnú svoje cenné poznatky a skúsenosti. Spoločne budeme hľadať spôsoby, ako sa k tejto problematike postaviť a prispieť k pozitívnym zmenám.

Hosťami budú Andrej Belák, vedecký pracovník Ústavu etnológie a sociálnej antropológie, držiteľ ocenenia Biela vrana z roku 2020, a Jozef Pišta z organizácie Zdravé regióny. Diskusiou bude sprevádzať Csilla Droppová.

Toto podujatie je súčasťou projektu Posilňovanie minorít k rozvoju, využívajúc komunitné organizovanie a advokačné metódy na posilnenie postavenia znevýhodnených komunít na strednom Slovensku, ktorý získal grant z Nórska a je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.