Generácia nula a mesto Banská Bystrica pozýva všetky deti a ich rodičov do Robotníckeho domu na umelecké slovno-hudobno-výtvarné podujatie, nielen v podaní talentovaných žiakov mesta.

Môžete sa tešiť na všetky typy umenia – výstavu detských prác, prednes, hudbu a tanec.

Vstup na podujatie je voľný.