Dvojvečer tanečných predstavení.

Cindy Ng: Nirvana
Deväť z desiatich svetov; tie, ktoré sú iné ako svet budhizmu.

Nirvana – osvietenie je konečný cieľ budhistickej praxe. Sanskritské slovo nirvāna znamená odfúknutý a prekladá sa ako zánik (zmiznutie), emancipácia (oslobodenie), ustanie (koniec), pokoj (nečinnosť) alebo neznovuzrodenie. Z pohľadu Lotosovej sútry sú zrodenie a smrť dve neoddeliteľné fázy večného života. Človek môže dosiahnuť stav nirvány vo svojej súčasnej podobe bežného človeka, ktorý má pozemské túžby a podstupuje utrpenie zrodenia a smrti. Nirvana je dielo s hlbokým významom.

Indira Chamalé Ortiz: Filomena
Inscenácia, ktoré sa cez postavu mladej migrantky venuje témam blízkym autorke.

Predstavenie je zasadené do Mexika v období Guerra Cristera v roku 1935. Hlavnou postavou je mladá a tajomná Filoména, ktorá s rodinou utiekla z Veracruzu pred násilím, aby sa usadila v odľahlej dedinke. Jej rodina hudobníkov sa na farme snaží nájsť nový zmysel života. Inscenácia cez pohľad Filomény odhaľuje, ako sa rodina vysporiadava so svojou históriu a zvláda novú realitu. Pocity zmätku, nesúhlasu s okolitým násilím a túžba po slobode sú hlavnými motívmi tanečného príbehu o Filoméne.

Vstupenky sú dostupné na tomto mieste.