Všetci ste srdečne pozvaní na krst nového CD speváckeho kvarteta Elegance s názvom Sing, Sing, Sing. Ten sa uskutoční v nedeľu 7. mája o 18.00 h v Cikkerovej sieni na Radnici mesta Banská Bystrica.

Vokálne zoskupenie Elegance tvoria profesionálne sólové speváčky a hlasové pedagogičky pôsobiace na rôznych umeleckých školách, Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici ako aj v Štátnej opere Banská Bystrica. Elegance vzniklo v roku 2018 v Banskej Bystrici a repertoár kvarteta sa skladá zo známych i menej známych piesní rôznych žánrov, popri svetovej klasike nechýba jazz, swing, muzikál či šansón.

Lístky na krst CD spojený s koncertom už v predaji v Informačnom centre mesta Banská Bystrica alebo na elegancekvarteto@gmail.com