Centrum voľného času, Havranské 9, Banská Bystrica pozýva všetky deti a rodičov do svojho areálu na Detský Jarmok 2022 dňa 31. augusta od 14.00 do 17.00 h pri príležitosti otvorenia školského roka 2022/2023. BONUS pre deti, ktoré sa zapíšu do krúžkov.

Program: športové súťaže – atletická škôlka, skákanie vo vreci, gigantický pong, tvorivá dielňa, petang, zdobenie medovníkov, skákací hrad, palacinkáreň, ukážky leteckých modelárov, maľovanie na tvár, tvorivá dielňa a stánok školských potrieb KC Fončorda