Wolfgang Amadeus Mozart – opera

Hudobné naštudovanie: Igor Bulla
Dirigent: Igor Bulla
Réžia: Dominik Beneš
Scéna a kostýmy: Zuzana Přibilová
Zbormajsterka: Iveta Popovičová