O živote Terézie a Jána Vansu z Fortničky.

Projekt T. V. Recepty sa uskutočnil aj vďaka nadácií Tatrabanka, ktorá udelila Ivete Škripkovej & BDNR finančný dar na vznik študentskej inscenácie. Do projektu T. V. Recepty sa zapojili študentky herectva FDU AU Banská Bystrica, študentka bábkarskej scénografie a technológie  na DF VŠMU a študentka katedry divadelných štúdií na DF VŠMU Bratislava, ako aj profesionálny herec a profesionálna herečka BDNR pod vedením Ivety Škripkovej.

Vstupné: 4 €, predpredaj: 3,50 €, študenti, študentky: 3,50 €, predpredaj: 3 €, seniori, seniorky: 2 €
S finančnou podporou Nadácie Tatra banky.

Dramaturgická a scenáristická spolupráca: Júlia Pecková a. h.
Výprava: Juliana Dubovská a. h. a kolektív
Hudba: výber, hudobná spolupráca: Juraj Haško a. h.
Scenár, réžia: Ivona Buková
Hrajú: 
Ján Vansa – Filip Štrba
Terézia Vansová staršia – Mária Šamajová
Terézia Vansová mladšia – Anna Zemaníková
Výpravu vyrobili: ateliéry BDNR pod vedením Kataríny Mažáryovej a Juliana Dubovská a. h.
Dĺžka predstavenia: 70 min.