Príbeh slovenskej ženy. Príbeh ženy z radu výnimočne všedných, výnimočne pokorných a výnimočne oddaných. Príbeh o láske, receptoch a modlitbách. Príbeh Terézie Vansovej, ktorý je príbehom jej muža.

Projekt T. V. RECEPTY sa uskutočnil aj vďaka Nadácii Tatrabanka, ktorá udelila Ivete Škripkovej  a BDNR finančný dar na vznik študentskej inscenácie cez  grantový program Viac umenia. Do nášho projektu sa zapojili: študentky herectva FDU AU Banská Bystrica Zuzana Miklošková a Anna Zemaníková, študentka bábkarskej scénografie a technológie na DF VŠMU Bratislava Juliana Dubovská a študentka katedry divadelných štúdií na DF VŠMU Bratislava Júlia Pecková.