Premiérové predstavenie pre deti od 4 rokov v sále Bábkového divadla na Rázcestí.

Po čiastočnom uvoľnení protiepidemiologických opatrení otvorilo svoje dvere aj banskobystrické Bábkové divadlo na Rázcestí.

Hra

Klauniáda o dvoch lenivých kocúroch a šikovnej myške. Hra básnika, dramatika Jozefa Mokoša, ktorý v 60., 70. rokoch 20. storočia pôsobil v Krajskom bábkovom divadle v BB postupne ako člen umeleckého súboru, dramaturg, umelecký šéf a riaditeľ divadla a inicioval ideový, tvorivý prelom v tvorbe vtedajšieho KBD.

Pri príležitosti 60. výročia založenia bábkového divadla v Banskej Bystrici. Podporené z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia.

Réžia: Marián Pecko
Účinkujú: Anna Hajduková, Ivana Kováčová, Andrej Polakovič, Mária Šamajová
Vstupné:
4 €

Rezerváciu vstupeniek nájdete na stránke BDNR.