Divadelná púť, kde začujete autentické slová z dôležitých európskych listov, ktoré ovplyvnili chod dejín. Preniknete do intímnych, verejných, ľúbostných, tajomných spovedí duší, ktorých osudy prenikli až do našej prítomnosti.

Divadelné randevú s osobnosťami európskej minulosti. Inscenácia účinkovala na festivale Dotyky a spojenia 2018. Viac informácií s možnosťou rezervácie vstupeniek nájdete na tomto odkaze.

Cena online vstupenky: 5 €
Dĺžka predstavenia: 145 minút (s prestávkou)