Dve scénické miniatúry v jeden večer v Bábkovom divadle na Rázcestí. Autorská performancia na podporu tolerancie párov rovnakého pohlavia Tak či inak, láska a inscenované čítanie Papuša z rovnomennej knihy o živote a diele rómskej poľskej poetky.

10. december je Medzinárodný deň ľudských práv a v tento deň vyvrcholí medzinárodná kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Pri tejto príležitosti vám BDNR ptináša angažovaný divadelno-diskusný večer.

Tak či inak, láska

Autorská performancia na podporu tolerancie párov rovnakého pohlavia a ľudí s inou rodovou identitou.
Performerka: Viktória Jehlárová

Papuša

Inscenované čítanie z rovnomennej knihy z vydavateľstva reportážnej literatúry Absynt o živote a diele rómskej poľskej poetky Bronislawy Wajs.
Hrajú: Janka Balková, Janka Plešková.

Súčasťou podujatia je protestná pískačka za práva žien a diskusia na angažované témy.

Event sa uskutoční v Laboratóriu súčasného umenia FVU AU Výrobné družstvo, Horná 36, Banská Bystrica. Vstup je voľný.
Rezervácie: FB Výrobné družstvo, FB Bábkové divadlo na Rázcestí,
vstupenky@bdnr.sk, 048/412 55 13, www.bdnr.sk.

Projekt podporilo Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd. Zriaďovateľom BDNR je BBSK.