Postfaktický kabaret zo súčasnosti. Bábkové hypnotické antivírové mystérium. Pre dospelých.

Premiéra tejto inscenácie sa mala konať v decembri 2020. Pri príležitosti 60. výročia vzniku bábkového divadla v Banskej Bystrici. Nestalo sa. Kvôli pandémii. V bábkovom divadle, ktoré je roky stereotypne spojené s rozprávkami, prijali tento fakt ako východisko tvorby pre dospelých. Rozhodli sa na rozprávky pozrieť inak, z inej strany. Oslovili slovenských autorov a slovenské autorky z rôznych profesijných oblastí, s odlišnými rukopismi a charaktermi a ponúkli im možnosť, napísať klasickú rozprávku neklasicky, po svojom, s využitím akýchkoľvek štylistických a literárnych prostriedkov na pozadí súčasnej nie ľahkej kovidovej situácie.

Viac informácií spolu s možnosťou rezervácie vstupeniek nájdete na stránke BDNR.