Predstavenie Bábkového divadla na Rázcestí. Čo všetko objaví Tonka v čarovnom lese? Rozprávka o láske a rešpekte v rytmickom prúde poézie. Pre deti od 4 rokov.

Premiéra

Návrat k riekankám a básničkám, z tvorby vynikajúceho českého básnika Františka Hrubína, ktorého literárni vedci označujú za najdôležitejšieho českého autora pre deti, zakladateľa novej epochy v tejto oblasti tvorby. Popri svojej literárnej, dramatickej a básnickej tvorbe pre dospelých vytvoril nespočetné množstvo riekaniek, básní a rozprávok pre deti (známa je napr. zbierka Špalíček veršů). Hrubín v nich najmä tematiku prírody, medziľudských a rodinných vzťahov, radosti zo života, rád si všímal význam a krásu dennodenných maličkostí. Vo svojej tvorbe sa neustále vracia k detstvu. Detské vnímanie a prežívanie sú preňho inšpiráciou a zároveň mimoriadne dôležitou súčasťou života.

Dielo Františka Hrubína uvádza BDNR po prvýkrát. Básničky odznejú v preklade Milana Rúfusa, ktorý bol autorovým osobným priateľom.

Vtupné: 4 €, predpredaj: 3,50 €

Viac informácií nájdete na stránke BDNR.