Inscenácia, ktorú budete cítiť. Inkluzívne predstavenie zohľadňujúce vnímanie nevidiacich a slabozrakých divákov, budete môcť v rámci Bábkarskej Bystrice zažiť vo štvrtok 29. septembra v dvoch termínoch – 11.00 h a 14.00 h v telocvični ZŠ SSV.

V našej zmyslovej sústave sme zvyknutí využívať 5 hlavných zmyslov – sluch, chuť, zrak, čuch a hmat. Prijmite pozvanie a zažite niečo nové. Pocit, že len vy máte… Zažite príbeh o rastlinke zrodenej v parku, ktorá netuší, kým je a kým sa stane. Pochopí, že je výnimočná a iná ako ostatní?

Vstupenky si môžete zakúpiť v predstihu na tomto odkaze.