Zrušené v rámci prevencie proti šíriacemu sa koronavírusu.

Telo a duša a vzťah medzi nimi. Existujú zákonitosti, o ktorých v bežnom živote neuvažujete. A predsa vám zásadným spôsobom ovplyvňujú život. Sú dostupné každému z vás bez ohľadu na vaše vzdelanie. K ich prijatiu vedie ochota chápať svet i seba samých v širších súvislostiach.

A práve túto možnosť nám ponúka psychosomatika. Psychosomatika ako spôsob myslenia ako zaobchádzať so svojim zdravím a ako porozumieť svojim chorobám. Do sveta psychosomatiky vás uvedie Michaela Fialová.

Po prednáške je pripravená diskusia. Viac informácií o podujatí a lístkoch nájdete na webe.