Srdečne pozývame na júnový cyklus multižánrového literárno-hudobného a výtvarného podujatia Ars Poetica Neosoliensis, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 20. júna o 17.00 h. v Cikkerovej sieni historickej radnice. Vstup na podujatie je voľný.