Zrušené v rámci prevencie proti šíriacemu sa koronavírusu.

Akadémia umení v Banskej Bystrici vás pozýva na reprízu monodrámy SLOvá BODAjú, ktorá vznikla ako absolventský projekt Kataríny Sačkovej, študentky herectva.

Hra sa dotýka témy migrácie, ako sociálno-spoločenského problému dnešnej doby. Umožňuje divákovi nahliadnuť na problematiku aj z pohľadu samotného človeka, ktorý sa ocitol v pozícii migranta, či utečenca, nakoľko dramatický text je mozaikou skutočných výpovedí skutočných ľudí.

Cieľom tejto divadelnej hry je otvoriť divákovi srdce i myseľ, pretože táto spoločenská téma je často krát využívaná a klamlivo interpretovaná. Túto dezinformačnú „zbraň“ využívajú určité skupiny ľudí s úmyslom šírenia nenávisti, rasizmu či xenofóbie. Myslím že spoločnosti je potrebné ukázať aj druhú stranu danej problematiky a pomôcť jej tak utvoriť si vlastný, ľudský názor, ktorý dnes naozaj potrebuje každý z nás.

Autor: Katarína Mišíková Hitzingerová
Účinkuje: Katarína Sačková, Róbert Sipos

Na predstavenie je potrebná rezervácia, ktorá je možná cez mail divadlo@aku.sk, alebo na telefónnom čísle 0908 669 932.