Posledným koncertom programovo bohatej 61. banskobystrickej hudobnej jari bude Sláčikový orchester Smiling String Orchestra na Námestí SNP, ktorý pôsobí od roku 2013 pri Základnej umeleckej škole Střezina v partnerskom meste Banskej Bystrice v Hradci Králové. Pod vedením dirigenta Mikuláša Ježka si úspešne buduje vlastnú tvár.

Jadro orchestra tvoria žiaci sláčikového oddelenia (husle, violy, violončela, kontrabasy) vo veku od 12 do 18 rokov. V roku 2018 sa mladí hudobníci stali absolútnymi víťazmi celoštátnej súťaže sláčikových súborov základných umeleckých škôl a na prelome novembra a decembra absolvovali dvojtýždňové turné do USA a Kanady.

V roku 2019 ocenilo mesto Hradec Králové ich umenie i úspechy udelením dvoch prestížnych cien – titulu Talent královohradeckej kultúry a najmä sa Smiling String Orchestra stal laureátom ceny Hradecká múza.