Najstarší banskobystrický chrám s nadpozemskou atmosférou a veľkolepou vitrážovou výzdobou – Kostol nanebovzatia Panny Márie bude miestom konania koncertu pod názvom Annus Musicum 11. mája o 18.00 h. Duchovnosť priestoru umocní vystúpenie Komorného speváckeho zboru Ars Vocalis so zbormajsterkou Oľgou Bystrianskou.

Okrem zboru sa na koncerte predstaví Orchester Camerata Novisoliensis a sólisti: Jela Špitková – husle, ukrajinská huslistka Kateryna Popovych, Klára Jelínková – flauta, Barbora Simanová – anglický roh a  Katarína Mojžišová – spev. V programe odznejú sakrálne a svetské skladby autorov od baroka po 20. storočie. Diriguje Pavol Tužinský.

Okrem nesporne krásneho koncertu si budú môcť návštevníci pozrieť aj krídlový gotický oltár, dielo majstra Pavla z Levoče, ktorý sa nachádza na severnej strane kostola, v Kaplnke sv. Barbory.

Vstup na koncert je zdarma.