Podniky v centre mesta nebudú musieť zatvárať o 2:00 v noci. Správa, ktorú priniesli niektoré banskobystrické médiá, sa nezakladá na pravde.

V posledných dňoch sa najmä medzi mladými prostredníctvom sociálnych sietí šíri šokujúca správa, že podniky v centre mesta budú musieť zatvárať svoje prevádzky povinne o 2:00 v noci. Rozhodnúť tak mali poslanci zastupiteľstva na svojom minulotýždňovom zasadnutí. Ako sa však ukazuje, správa, ktorú priniesli niektoré regionálne médiá, sa nezakladá na pravde a interpretuje novoschválené VZN mylne.

V spomínanom VZN sa iba uvádza, že „mesto určuje osobitnú prevádzkovú dobu pre exteriérové sedenie na území mesta od 06.00 hod. do 22.00 a v centre mesta od 6.00 hod do 2.00.“ Pod exteriérovým sedením sa rozumie „sezónne rozšírenie odbytovej plochy zariadení reštauračného, kaviarenského, pohostinského a cukrárenského charakteru zriadené pred prevádzkarňami.“ Teda laicky povedané maximálne do druhej v noci budú sprístupnené iba terasy, tradičná zábava v banskobystrických podnikoch však môže pokračovať aj po tomto čase.

Jedinou zásadnou zmenou vyplývajúcou z prijatého uznesenia, o ktorej sme vás na stránkach BBonline.sk aj informovali, je, že „v prevádzkárňach umiestnených v nebytových priestoroch bytových domov v častiach mesta s prevládajúcou funkciou bývania Mesto nepovoľuje osobitnú prevádzkovú dobu nad rámec všeobecnej prevádzkovej doby.“ To znamená, že podniky na sídliskách musia zatvoriť o 22:00 a nemôžu dostať výnimku tak ako to fungovalo doteraz.