Obyvatelia Podlavíc dlhé roky bojovali najmä za chodník v známom tunajšom lieviku od križovatky Podlavickej cesty s Povstaleckou cestou po križovatku s Jedľovou ulicou. Bezpečnú cestu do nemocnice užívajú Podlavičania po vybudovaní oporného múru od začiatku roka 2009.

Chodník pozdĺž celej Podlavickej cesty pri tom Občianska rada Podlavice a Skubín spolu so Združením Občania v akcii – Podlavice, pripomienkovali ešte v roku 2006. Túto požiadavku kládli ako návrh na zapracovanie do vtedy pripravovaného a dodnes nedokončeného nového územného plánu Mesta. V súčasnosti je už chodník od UMB po spomínanú križovatku Jedľovej ulice predmetom stavebného konania. Zo zverejneného Oznámenia o začatí stavebného konania vyplýva, že chodník pozdĺž južného plota Roosveltovej nemocnice sa dočká aj verejného osvetlenia. Paradoxom je, že približne v strede tohto úseku už dlhé roky v oboch smeroch existuje autobusová zástavka. Dodnes ju využívajú zamestnanci nemocnice, ale aj obyvatelia z niekoľkých priľahlých, osamotených  domov.


Oznámenie o začatí stavebného konania…