Teleskopy a mikroskopy si môžete kúpiť pre seba alebo svoje deti. Pri pozorovaní vzdialeného vesmíru alebo skúmaní mikroskopických častí budete môcť na vlastné oči vidieť mnoho z toho, o čom sa doteraz mohli dočítať len na stránkach odborných publikácií.

Ako vyberať, vám poradíme v nasledovnom krátkom návode.

Ako vybrať teleskop?

Teleskopy delíme podľa typu objektívu na šošovkové, zrkadlové a katadioptrické.

Šošovkové teleskopy — tvorí ich sústava šošoviek, ktorá má spoločnú optickú os. Objektív sa nachádza vpredu, v zadnej časti je okulár. Očakávať môžete ostrý obraz a veľké zväčšenie. Tento typ patrí medzi najdrahšie, bude však vyžadovať minimálnu údržbu. Pri pozorovaní budete potrebovať aj statív. Vhodný je na pozorovanie Mesiaca a Slnečnej sústavy.

Zrkadlový ďalekohľad — je lacnejší a umožní vám pozorovať hmloviny, galaxie a iné časti vzdialenejšieho vesmíru. Bežný používateľ ocení aj menšiu hmotnosť a rozmery. Tento typ bude potrebovať občasné čistenie zrkadla a nastavenie optickej osi.

Katadioptrické teleskopy — spájajú prednosti zrkadlových a šošovkových. Majú kvalitnú optiku, sú ľahké a majú menšie rozmery. Katadioptrické ďalekohľady môžete využívať aj vonku a ľahko prenášať. Pri pozorovaní očakávajte menšie zorné pole a občasnú potrebu nastavenia zrkadiel.

Okrem typu vyberajte kvalitné teleskopy podľa priemeru objektívu, zväčšenia, stability a spôsobu montáže.

Mikroskop pre deti, študentov alebo do laboratória?

Keď vyberáte nové mikroskopy, základom je účel, na ktorý budú používané. Od toho potom závisia aj potrebné parametre.

  • Biologické mikroskopy — do tejto skupiny patria detské, študentské aj niektoré laboratórne mikroskopy. Majú jeden objektív a veľké zväčšenie. Pozorovaný objekt nevidíte priestorovo, sú vhodné na pozorovanie predmetov, ktoré prepúšťajú svetlo a biologického materiálu.
  • Stereoskopické mikroskopy — tieto mikroskopy umožňujú pozorovať aj materiály, ktoré svetlo neprepustia. Pozorované objekty uvidíte trojrozmerne, majú ale menšie zväčšenie.
  • Digitálne mikroskopy — namiesto okulára používajú LCD obrazovku, alebo je obraz možné pozorovať na počítači.

Čím viac si dáte na týchto vlastnostiach záležať, tým lepšie vám bude optika pri pozorovaní pomáhať.