Najprv GPS pre nezainteresovaných – Rudlová je časť Banskej Bystrice a Pod Hrbčokom je ulica pod prvým kopcom (Hrbčok) , ktorým sa do Rudlovej (bývala to dedina), vchádza. Od istej doby je to ulica kpt. Jaroša, ale inak ako pod Hrbčokom domáci dodnes nepovedia. Aj poštár má v tom jasno. Napokon, veď je tiež Rudlovčan…

4Zumenievania sú stretnutia ľudí od kumštu v záhrade u výtvarníčky Ľubici Lintnerovej. Prvý ročník sa konal vlani. Druhé Zumenievanie bude v sobotu 13. júla. V tento deň, od 13. hodiny do večera, môžete (všetci!) navštíviť záhradu Pod Hrbčokom, obdivovať krásu vystavených diel, počúvať hudbu, spev aj poéziu, pobaviť sa pri bábkovom divadle, stretnúť sa s priateľmi a, samozrejme, s ľuďmi od kumštu. Tentoraz to budú: hostiteľka a usporiadateľka stretnutia Ľubica Lintnerová (výtvarníčka, olejomaľba), Tomáš a Zuzana Pllaszky – Divadlo v kufri (bábkové divadlo + flašinet), literáti Miroslav Kapusta, Ondrej Kalamár a Peter Holka, keramikárky Silvia Gašičová a Jana Fábryová, sochár, rezbár Branislav Petráš… Na trúbke zahrá banskobystrický jazzman Jozef Karvaš, na fujare rezbár Pavol Fabík, zaspieva Eusebio Nicolás Mena. Umeleckú fotografiu predstaví Igor Králik a o dvorné (resp. záhradné) foto sa postará Milan Barlog.

Ako vidíte, pod kopčekom Hrbčok v Rudlovej bude 13. júla „kopec“ skvelých ľudí. Príďte aj vy!