Už v piatok absolvovali druhé kolo testovania klienti a zamestnanci pobytových zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica a zamestnanci ambulantnej sociálnej služby – Rozprávkové jasličky.

Po tom, čo malí klienti v mestských detských jasliach zaspali, prevzala riaditeľka rolu administratívneho pracovníka a učiteľky – zdravotné sestry sa postarali o odbery. Všetkých 20 zamestnancov mestských detských jaslí má negatívny výsledok.

V Zariadení pre seniorov Jeseň na Internátnej ulici na Fončorde otestovali 83 klientov a 57 zamestnancov, pričom aj v tomto prípade mali všetci negatívny test na COVID-19.

V zariadení KOMUCE na Krivánskej ulici v Sásovej bolo otestovaných 47 zamestnancov – všetci s negatívnym výsledkom. Zo 108 testovaných klientov je pozitívnych 5, čo znamená, že oproti číslam z prvého kola testovania sa traja vyliečili.