Opätovný vzostup chorobnosti na akútne respiračné ochorenia (ARO), či chrípku a jej podobné ochorenia (CHPO), zaznamenali v 36. kalendárnom týždni epidemiológovia v Banskobystrickom kraji. Podľa analýzy hlásení 45 percent lekárov pre deti a dorast a 40 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých v Banskobystrickom kraji možno konštatovať, že výskyt ARO v tomto regióne stúpol v porovnaní s uplynulým týždňom o 76 percent a výskyt CHPO až o 152 percent. Percentuálne vyjadrenie vyzerá hrozivo, inak sa vvšak javí situácia, ak porovnávame počet chorých v absolútnych číslach. Z tohto pohľadu výskyt ARO aj CHPO zodpovedá dlhoročnými priemerom v tomto ročnom období. Dokonca  v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška je  chorobnosť na ARO nižšia o 30 percent a na CHPO až takmer o 52 percent.

Na ARO je tu v súčasnosti v absolútnych číslach chorých 1733 ľudí, ktorých v tomto týždni do systému banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) zahlásili ošetrujúci lekári. Predstavuje to prepočítanú chorobnosť takmer 635 na 100 tisíc osôb. Počet chorých na chrípku je aktuálne 141, čo je chorobnosť 52 osôb na 100 tisíc obyvateľov. RÚVZ v Banskej Bystrici, ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj, neevidoval tento týždeň žiadny prípad závažného akútneho respiračného ochorenia (SARI). Naďalej sa na etiológii (pôvode) ochorení podieľajú predovšetkým vírusy, ktoré nespôsobujú ťažšie akútne ochorenia. Dôkazom toho môže byť aj nižší počet komplikácií zo zápalových ochorení horných dýchacích ciest, ako aj chrípky, ako tomu býva v zimných a jarných mesiacoch. V 36. kalendárnom týždni klesol v porovnaní s minulým týždňom skoro o polovicu a predstavuje 1,7 percenta. Tieto ochorenia sa skomplikovali sa zápalmi dutín v 30 prípadoch, zápalmi stredného ucha v 11 prípadoch a len v troch prípadoch zápalom pľúc. Najviac skomplikovaných prípadov je vo vekovej 6 až 14 ročných detí (3,5 percenta), ako aj medzi adolescentmi (15 až 19 rokov). Ostatné vekové skupiny sú na tom približne rovnako. V 36. kalendárnom týždni najvyšší počet chorých na ARO je v absolútnych číslach v okrese Lučenec (332), Veľký Krtíš (297),  a Žiar nad Hronom (268). Len o niečo nižší počet chorých je v okresoch Žarnovica, Poltár a Banská Bystrica. Čo sa týka chrípky a jej podobných ochorení je najvyšší počet pacientov opäť v okrese Veľký Krtíš, nasleduje okres Poltár a Banská Bystrica. Chorí sú predovšetkým deti od 0 do 5 rokov, približne rovnakú chorobnosť- od 1384 do 1516 prípadov, je medzi žiakmi základných a stredných škôl. Pomerne nízky počet chorých je medzi ľuďmi v produktívnom veku a seniormi.