Zozbierané pneumatiky, detské kočíky, autobatérie, matrace, umývadlá, plastové a sklenené fľaše… To je len časť úlovkov, ktoré sa zapísali na zoznam k výsledkom celomestskej upratovacej akcie Za krajšie mesto 2016.

2016-04-23 09.54.44Počas štyroch etáp bolo vyvezených 240 ton komunálneho a 60 ton biologicky rozložiteľného odpadu. Hoci bola účasť obyvateľov ovplyvnená nepriaznivým počasím, Banská Bystrica je s príchodom leta viditeľne čistejšia.

Do upratovania sa zapojili základné a materské školy, občianske združenia i neziskové organizácie. Akciu odštartoval primátor mesta Ján Nosko so svojím najbližším tímom, pracovníkmi mestského úradu a so žiakmi zo ZŠ Golianova. Podarilo sa im vyčistiť okolie oddychovej záhradkárskej lokality Pod Rybou.

K čistejšej Banskej Bystrici prispeli aj základné školy J. Bakossa, Radvanská, Trieda SNP, Moskovská, Spojová, Ďumbierska, Sitnianska, Základná škola Narnia, žiaci z Konzervatória J. L. Bellu, ale aj škôlkari z MŠ Družby.

Tr. SNP-trafo-PRED čistením„Počas štyroch aprílových víkendov hliadkovala po meste monitorovacia služba. Dohliadala na naplnenosť kontajnerov, ich vývoz a opätovné pristavenie alebo premiestnenie na ďalšie potrebné miesta. Viac ako tristo veľkoobjemových kontajnerov naplnili obyvatelia mesta rozličným odpadom. Aktivační pracovníci so spoločnosťou Ganz zároveň odstránili čierne skládky v Lazovnej ulici pod cintorínom, na ulici Trieda SNP i v okolí útulku Prístav na Fončorde,“ hovorí Michal Štúber z Oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev MsÚ v Banskej Bystrici.

V centre mesta zároveň so slnečnými dňami pribudol aj nový mobiliár. Na Námestí SNP a Nám. Š. Moysesa  je pre mamičky s deťmi, seniorov či návštevníkov k dispozícii takmer dvadsať lavičiek, ku ktorým v najbližšom období pribudne ďalších desať. Aj pôvodné smetné koše z roku 2004 boli zamenené za šestnásť nových, ktoré samospráva vytypovala v súčinnosti s Krajským pamiatkovým úradom.