Na zbojnícke chodníčky naprieč Slovenskom pozýva vo svojom tradičnom podujatí Príroda bez hraníc Stredoslovenské múzeum. Prednáška Zbojníci – tuláci sa uskutoční v utorok 7. februára v Tihányiovskom kaštieli.

Je nepopierateľné, že fenomén zbojníctva má stále svoje miesto v slovenskej kultúre. Pracovali a pracujú s ním umelci, vedci, politici a stalo sa predmetom názvoslovia aj turisticky významných miest na Slovensku. Salaš Zbojská, Zbojnícka chata či Jánošíková skala sú turistické miesta, ktoré mnohí poznajú, no málokto ich aj navštívi. Práve o nich bude na podujatí Príroda bez hraníc rozprávať predseda Klubu slovenských turistov Banská Bystrica – Kremnička Tomáš Trstenský. Pozornosť upriami na zbojnícku tradíciu, ktorá odkazuje na množstvo chotárnych názvov a turistických miest.

„Zbojnícka tematika v našej kultúre je stále živá a pretrváva. Na prednáške si priblížime nielen spoločenské pohnútky, ktoré viedli k zbíjaniu, ale tiež jánošíkovskú tradíciu. Spomenieme si ďalších zbojníkov, ktorí pôsobili na našom území. Boli to Surovec, Dovčík, Rajnoha, Uhorčík, Holovatý, Pacho a mnohí ďalší. Zanechali po sebe nielen diela ľudovej slovesnosti, ale tiež viacero pamätných miest v kraji, ktoré sa s nimi spájajú,“ hovorí Tomáš Trstenský.

Fenomén hornouhorského zbojníctva v sebe skrýva nedocenený potenciál pre cestovný ruch a množstvo neobjavených atraktívnych prírodných lokalít.

„V spolupráci s Tomášom Trstenským pokračujeme v Stredoslovenskom múzeu aj v tomto roku. Vďaka jeho prednáške sa dozviete, kde všade zanechali po sebe zbojníci… päsť, stupaj, ruku, tvár, hlavu, skok, stôl, posteľ, diván, slzu či kolkáreň. V niektorých návštevníkoch tak možno prebudíme chuť objavovať známe aj neznáme turistické miesta Slovenska,“ dopĺňa koordinátorka Tihányiovského kaštieľa Anna Brlošová.

Tomáš Trstenský je vyštudovaný geograf a predseda Klubu slovenských turistov Banská Bystrica – Kremnička. Ako vedúci turistických podujatí sprostredkúva výlety do slovenskej prírody pre členov klubu aj pre širokú verejnosť. Krásy Slovenska propaguje aj na internetovom portáli www.hiking.sk.

Podujatie Príroda bez hraníc na tému Zbojníci – tuláci sa uskutoční v utorok 7. februára o 17.00 h v Tihányiovskom kaštieli.