Aj tento rok sa v Banskej Bystrici uskutoční Noc kostolov. Mottom tohto ročníka je citát z biblickej knihy Múdrostí: „Vo dne im bola záštitou, noc prežiarila hviezdami.“ Brány troch banskobystrických kostolov sa pre návštevníkov otvoria v piatok 9. júna od 17.50 hod.

Projekt Noc kostolov je pozvaním pre všetkých ľudí dobrej vôle k spoločnému stretnutiu a k objavovaniu krásy kresťanských výtvarných a architektonických pokladov. Úlohou projektu je tiež podeliť sa o svoju vieru, o svoj život, a svoje osobné obdarovanie a zručnosti. V našom meste bude Noc kostolov tiež znamením živej spolupráce kresťanských cirkví (ekumenizmus), ktorá hojí rany z minulých storočí. Program Noci kostolov je aj tento rok veľmi pestrý a bohatý. Bude sa odohrávať vo všetkých troch hlavných kostoloch v centre nášho mesta.

V Evanjelickom kostole na Lazovnej ulici pripravili organizátori program začínajúci o 20.00 hod, koncertom kapely evanjelického farára Romana Dovala, ktorý je evanjelickým duchovným v obci Badín pri Banskej Bystrici. Spolu so svojimi priateľmi zahrajú v Evanjelickom kostole koncert, a tak otvoria program Noci kostolov v Evanjelickom chráme.

Program tu bude pokračovať možnosťou nočnej návštevy evanjelického cintorína s výkladom Jany Borguľovej. O 20.45 h, bude nasledovať prednáška s názvom „Reformácia“ s historikom Petrom Račkom. Hodinu po prednáške sa predstaví miešaný spevácky zbor Viliama Figuša Bystrého a program Noci kostolov v Evanjelickom kostole uzavrie koncert domácej mládežníckej kapely Crossroads.

Noc kostolov si budú môcť návštevníci vychutnať aj vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie so začiatkom programu o 20-tej hodine. Podujatie v tomto kostole otvorí kaplán farnosti Marián Juhaniak a bude pokračovať prednáškou historičky Marty Mácelovej o oltári sv. Barbori v prizme roka Majstra Pavla z Levoče.

O 21.00 hod, v tomto chráme zaznie organový koncert študentov konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici. Predstavia sa študenti z triedy Petra Sochuľáka. Návštevníci sa tak budú môcť započúvať do zvuku mohutného organa, pochádzajúceho z 18. storočia. Program bude pokračovať o 22.00 h, nočnou prehliadkou kostola pred diakonskou vysviackou so sprievodcami Vierou Dubačovou a Pavlom Katreniakom.

Noc kostolov si poslucháči môžu užiť aj v Katedrále sv. Františka Xaverského, ktorý začína už o 17.50 hod, zvonením zvonov. Pokračovať bude večernou sv. omšou o 18-tej hodine, ktorú bude celebrovať Ján Krajčík. Počas svätej omše spoluúčinkuje aj katedrálny spevácky zbor Xaverius.

Program Noci kostolov ďalej pokračuje o 19.00 h, hudobno-slovným pásmom venovaným blížiacemu sa výročiu nášho najhranejšieho slovenského umelca Mikuláša Schneidera-Trnavského. Slovom sprevádza hudobná dramaturgička, redaktorka a moderátorka Diana Rauchová. Počas tejto hodiny zaznejú výhradne diela Mikuláša Schneidera-Trnavského. Bude to extrakt z jeho bohatej duchovnej tvorby. Úlohu speváčky prevezme sopránistka Anna Ciganocová s význačným hlasom a citom pre interpretáciu duchovnej hudby. Na organe hrá Matúš Kucbel.

O 20.00 h, sa katedrála ponorí do Organovej noci spolu so slovenským virtuózom Markom Dietrichom, ktorý je známy svojou hudobnou citlivosťou a znamenitou interpretáciou organovej hudby obdobia baroka a romantizmu.

Program Noci kostolov v katedrále uzavrie už tradične hudobno-slovné pásmo „Tajomstvo svetla.“ Noc v katedrále bude rozjasnená svetlom stoviek sviec. Práve v takejto atmosfére sa budú môcť návštevníci započúvať do pestrého a farebného koncertu duchovnej hudby zo všetkých hudobných období. Počas koncertu sa predstavia Anna Ciganocová (soprán), Jana Macíková (husle), Alexandra Volentierová (flauta), Matej Novák (saxofón) a Matúš Kucbel (organ).