Príspevková organizácia mesta sa má začleniť do organizačnej štruktúry mestského úradu. Poslanci zastupiteľstva chcú týmto krokom ušetriť 90-tisíc eur.

radvanský-jarmok-300x170Od 1. januára 2014 by mala zaniknúť organizácia Park kultúry a oddychu (PKO). Jej úlohy by mal prevziať príslušný odbor kultúry na mestskom úrade. Časť poslancov mestského zastupiteľstva (MsZ) si želá zachovanie značky PKO, prednosta Miroslav Rybár ale na poslednom zasadnutí mestskej rady upozornil, že poslanci nemôžu nadiktovať vedeniu mesta organizačnú štruktúru. Tá je v kompetencii primátora a prednostu. PKO prejde pod odbor kultúry, poslanci MsZ si od tohto kroku sľubujú ušetrenie 90-tisíc eur.

Na mestskej rade vystúpila aj Janka Suraová, súčasná riaditeľka PKO, ktorá spochybnila plánovanú ušetrenú sumu, vzhľadom k pracovným zmluvám, ktoré musí mesto so zamestnancami dodržať. Taktiež poukázala na nutnosť rýchleho riešenia problémov pri organizácii kultúrnych podujatí, ktoré podľa nej vo viacstupňovom schvaľovacom procese na mestskom úrade nebude možné.

Pôvodne sa v súvislosti s PKO uvažovalo o zlúčení so Správou športových a telovýchovných zariadení (SŠaTZ), tento krok však mestský úrad neodporučil, keďže obidve organizácie plnia odlišné úlohy. Začlenenie PKO pod odbor kultúry našlo podporu vo všetkých poslaneckých kluboch.