Karine Ponties je francúzska choreografka a performerka, ktorej prácu predstavuje najmä tvorba v rámci umeleckého zoskupenia Dame de Pic.

Túto „company“ ste mohli prvýkrát v Záhrade vidieť v roku 2011, kedy uviedli tri predstavenia Havran / Babil / Fidèle à l’éclair, ktoré svojím spôsobom pokrstili toto divadlo a uviedli ho do života. Keďže ešte deň pred predstavením im pomáhali montovať podlahu a iné potrebné veci.

Tvorbu Karin Ponties môžete vnímať aj cez slovenského choreografa, pedagóga a tanečníka Jara Viňarského, ktorý je s Karine Ponties „prepletený“ už 12 rokov a doposiaľ spolu vytvorili štyri predstavenia. To, čo dokáže táto belgická choreografka vytvoriť v divadelnom priestore je niečo, čo aj Jara už dlhodobo fascinuje.

Karine nachádza a prepája vyjadrovacie prostriedky mnohých umeleckých žánrov tak, aby nakoniec vytvorila neuveriteľné čaro, ktoré si podmaní aj skúseného diváka. Jej predstavenia sú plné esenciálnych obrazov a príbehov, ktoré však nie sú prvoplánovo komunikované. Telo ako výrazový prostriedok a spôsob, akým existuje na javisku v Karininej réžii je veľmi konkrétny, aj keď sa jedná o tvorbu v oblasti súčasného tanca, ktorého sa diváci poväčšine stránia práve kvôli jeho abstraktnej rovine. V tvorbe tejto choreografky a v interpretoch, ktorých volí, je presnosť a konkrétnosť veľmi výrazným elementom, a tak divák vždy jasne vie ako dekódovať, čo sa na javisku odohráva, aj keď to možno práve nevie pomenovať. Na to, aby ste si užili jej predstavenia netreba rozumieť ani tancu, ani divadlu, ani svetlu. Stačí ak pozorne vnímate celým svojím telom.

Minulý rok Záhrada v spolupráci s Jarom Viňarským a združením pre súčasný tanec a fyzické divadlo SKOK! uviedla v rámci slovenského turné tejto „company“ predstavenie HOLEULONE, čo by nebolo možné bez participácie viacerých kultúrnych subjektov, a preto sa veľmi tešíme, že máme možnosť prinášať takéto „kúsky“ na Slovensko a umožniť slovenskému publiku spoznávať zahraničných tvorcov.

Tento rok sa Záhrade opäť podarilo zrealizovať hosťovanie. V septembri tak uvedú dve krásne predstavenia. Sólové predstavenie brilantného performera „BENEDETO PACIFICO“, ktoré narába s veľmi jednoduchými princípmi svetla a pohybu, ktoré sú pre nás tak samozrejmé, ako tlkot srdca, či vietor medzi lístím, že ich časom začneme prehliadať a vnímať ako samozrejmé. Duet dvoch tanečníc „LE PEAU DE L´OMBRE“ je dôverným zápasom medzi rovnováhou a pohltením, kde v rámci absurdného a tragického dialógu dvoch tiel nachádzajú rovnováhu.

Predstavenia budú uvedené 13. a 14. septembra o 19.00 hod. v KC Záhrada. 13. septembra bude večer venovaný študentom umeleckých odborov v Banskej Bystrici.

Viac informácií nájdete na webovej stránke alebo facebooku Záhrady.