V coworkingu 365.labb sa zopakuje cyklus piatich bezplatných workshopov na témy ako prezentačné zručnosti, time manažment, marketing – sociálne siete, ako robiť podcasty a ako sa zlepšiť v blogovaní. Nadobudnuté poznatky účastníci následne využijú v praxi. Do projektu je možné prihlásiť sa do 29. apríla.

Každý májový utorok od 16:00 – 19:00 h sa budú v priestoroch komunitno-coworkingového centra 365.Labb konať prednášky pre 10 stredoškolákov zadarmo. Po vzdelávacej časti budú účastníci a účastníčky rozdelení do projektových tímov, kde budú mať možnosť tri mesiace dobrovoľne pomáhať partnerským organizáciám z oblasti životného prostredia, občianskeho aktivizmu či sociálnej oblasti pri riešení praktických úloh a zadaní.

“Nie sú to len informácie, ale praktické zručnosti. Na workshopoch sme mali vždy lektorov – profesionálov priamo z praxe. Vždy bola príjemná atmosféra” hodnotí kurzy účastníčka prvého cyklu prednášok LINK Academy.

Program prednášok

  • 3. máj – Time manažment – lektorka Veronika Timková
  • 10. máj – Prezentačné zručnosti – lektorka Monika Kupšo
  • 17. máj – Marketing – copywriting, blogy – lektor Filip Lehotský
  • 24. máj – Marketing – sociálne siete – lektorka Martina Ragalová Hromadová
  • 31. máj – Čo všetko stojí za kvalitným podcastom? – lektor Peter Magurský

LINK Academy je projekt z dielne LINK CoWorking určený cieľavedomým študentom a študentkám stredných a vysokých škôl a mladým ľuďom z Banskej Bystrice a okolia, ktorí majú chuť získavať nové vedomosti a pomôcť svojej komunite prostredníctvom dobrovoľníctva.

Projekt LINK Academy vznikol v spolupráci s nórskou organizáciou KomPro a Centrom dobrovoľníctva z Banskej Bystrice. Projekt je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Prihlasovanie je otvorené, prihlásiť sa je možné do 29. apríla na tomto odkaze.