Panelová diskusia sa uskutoční v stredu 2. marca o 10.40 h, vo Vzdelávacom centre Mateja Bela na Tajovského ulici.

Projekt Chcem (sa) učiť-page-001V mene organizačného tímu projektu Chcem (sa) učiť, ktorý vyšiel z iniciatívy študentiek Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v rámci predmetu servicelearning Vás tento organizačný tím pozýva na panelovú diskusiu na tému slovenské školstvo.

Pozvanie do diskusie prijali Lenka Rovňanová, vysokoškolská učiteľka na Pedagogickej fakulte UMB, Peter Farárik, bloger a učiteľ geografie na voľnej nohe, Monika Szabóová, učiteľka na základnej škole v Lučenci a Jakub Kratochvíl, redaktor a zakladateľ portálu jablko.sk.

Na diskusii sa bude nahlas a dôstojne diskutovať o súčasnom stave školstva na Slovensku, a tak sa vzájomne učiť. Ďalej chcú hovoriť o školstve, lebo sa to všetkých bezprostredne týka a nie všetkým je to ľahostajné. Účastníci dikusie chcú tiež otvoriť problematiku školstva na univerzite, lebo si uvedomujú katastrofálny dopad spoločenskej pasivity a letargie voči vzdelávaniu v Slovenskej republike.