V roku 2015 schválili poslanci mestského zastupiteľstva zápis banskobystrického rodáka Karola Dillnbergera do Zoznamu pamätihodností mesta pod Urpínom v kategórii osobnosť.

benickeho dom wikiMedzinárodne uznávaný odborník, vynálezca a priekopník vysielania televízie na Slovensku, prežil svoje detstvo, mladosť a podnikateľské roky v jednej z najkrajších historických budov na Námestí SNP, v  Benického dome. Práve tam bude na jeho počesť vo štvrtok, 11. augusta o 14:00 hod. odhalená pamätná tabuľa.

V oblasti rozhlasového a televízneho vysielania je pod Dillnbergerovým menom registrovaných vyše 40 patentov, viacero odborných knižných publikácií, stovky odborných článkov, recenzií a posudkov. Bystrický rodák obľuboval hru na saxofón, preto aj akt odhalenia pamätnej tabule bude sprevádzať tento nástroj.

Ing. Karol Dillnberger (6. jún 1912 – 11. august 1996) počas viac ako 60-ročnej profesionálnej činnosti na Slovensku a v zahraniční významnou mierou prispel k výchove generácií absolventov štúdia elektrotechniky na SVŠT (do 1. 4. 1991 Slovenská vysoká škola technická v Bratislave) a televíznych technikov. Je známy aj myšlienkou: „Po nás prídu mnohí, mladší, aj lepší, lenže málokedy prídu prví.“