Posledná júnová nedeľa v Banskej Bystrici vzdá hold organárskym majstrom Martinovi a Michalovi Podkonickým a slávnostnú atmosféru umocní koncert súboru pre starú hudbu Solamente Naturali v Evanjelickom kostole.

Banská Bystrica bola v minulosti dôležitým centrom organárstva a organovej kultúry. Organárske umenie sa tu rozvinulo predovšetkým v 18. storočí, vďaka organárskej rodine Martina Podkonického a jeho syna Michala. Ich organy zdobili chrámové priestory Banskej Bystrice, Španej Doliny, Hronseku ale aj Liptova, Spiša, Oravy, južných častí Slovenska a na území súčasného Maďarska.

Organárska dielňa Podkonických bola vychýrená vo vtedajšom Uhorsku a kvalitou sa rovnala vtedajším slávnym rakúskym dielňam. V tomto období si pripomíname 270 rokov od stavby posledného zachovaného organa Martina Podkonického v Španej Doline, 250 rokov od smrti majstra Martina Podkonického a 270 rokov od narodenia Michala Podkonického.

Po stopách organárskeho majstra Martina Podkonického:

Uprostred týchto výročí sa Mesto Banská Bystrica, v spolupráci s občianskym združením Vivat vox organi, rozhodlo osadiť organárskej rodine Podkonických pamätnú tabuľu. Archívne výskumy potvrdili, že organárska dielňa rodiny Podkonických sídlila v dome číslo 11 na Hornej Striebornej ulici. Nakoľko však vlastník budovy nedal súhlas na osadenie pamätnej tabule na tomto dome, pamätnú tabuľu mesto osadí na začiatku Hornej Striebornej ulice, na Námestí SNP 13. Práve tam sa v nedeľu 26. júna o 13:30 h začne slávnostný ceremoniál odhalenia pamätnej tabule.

Po ceremoniáli sa v Evanjelickom kostole na Lazovnej ulici uskutoční exkluzívny koncert súboru pre starú hudbu Solamente Naturali. Na koncerte zaznejú barokové diela z programu Musica Globus. Pôjde o barokovú hudbu z celého sveta, ktorá vznikala v čase, keď v Banskej Bystrici tvorili otec a syn Podkonickí. Slávnostný koncert, ktorý sa koná  v rámci medzinárodného festivalu barokovej hudby Musica Barocca 2022, sa začne o 14:00 h.

Súbor pre starú hudbu Solamente Naturali, ktorého zakladateľom a umeleckým vedúcim je huslista Miloš Valent, vznikol v roku 1995 ako flexibilná kombinácia umelcov rôznych odborností, ktorí sa chceli venovať interpretácii hudby 17. a 18. storočia na historických nástrojoch. Tak je Solamente naturali raz triom či septetom, inokedy veľkým orchestrom predvádzajúcim kantáty a oratóriá s vlastným vokálnym ensemblom SoLa. Otvorenosť myslenia a odvaha priniesť nové pohľady na interpretáciu hudby inšpirovala mnohých skladateľov k napísaniu nových diel pre súbor, ktoré predviedol na festivaloch súčasnej hudby (Melos Etos) a v rámci svojich koncertných cyklov. Zameranie na mladého poslucháča postupne vyústilo do projektov v rámci výchovných koncertov ( program Marionety z Lubeníka a „Struny sa hrajú“) a založenia Academia Solamente naturali, kde chce súbor otvoriť priestor a priblížiť svoju prácu mladým študentom.