Bábkové divadlo na Rázcestí sa v rámci svojej angažovanej línie predstavení pre mladých ľudí a dospelých kontinuálne venuje histórii. Dejinné udalosti interpretuje ako zdroj poznania, dôležitý pre porozumenie našej súčasnosti.

V roku 2014 sa do scénickej pozornosti dostali vojnové denníky 4 dievčat, ktoré prežili prvú alebo druhú svetovú vojnu a podávajú autentickú výpoveď doby. Vznikla inscenácia Hviezdy sú tiché, ktorá sa vo svojej 30. repríze uskutoční 13. februára o 19.00 h v sále Bábkového divadla na Rázcestí. Diváci a diváčky sú svedkami, svedkyňami autentických príbehov a vojnových udalostí, ktoré vyvolávajú zimomriavky. Denníky Anny Frankovej, Alji Rachmanovovej, Tatiany Nikolajevny Savičevovej a Helgy Weissovej pripomínajú, že slodoba nie je samozrejmosť a demokraciu si treba ctiť a chrániť.

Podtitul inscenácia znie Pred(náška)stavenie, sugestívne príbehy sú doplnené výkladom lektora, odborníka na tému holokaustu, riaditeľa Stredoslovenského múzea Romana Hradeckého: „Historik sprítomňuje najdôležitejšie dejinné udalosti, ktoré sa viažu najmä na tému holokaustu v Európe a na Slovensku. Objasňuje dobre známe historické okamihy a uvádza ich do netušených súvislosti. Upozorňuje aj na neznáme pozitívne príklady krajín, ktoré sa s nacistickou hrozbou a diskrimináciou voči Židom dokázali čestne a morálne vysporiadať. Podvedome tak padajú otázky o vine a nevine vtedajších vládnych predstaviteľov, ale aj kolektívnej vine Slovákov a Sloveniek“.

Inscenácia vznikla z pôvodného názvu projektu: Najznámejšie denníky z vojny. Jej zámerom je upozorniť na memento a hrôzy vojny, na témy nadradenosti, rôznych druhov diskriminácie a neznášanlivosti a ich dopadov na formovanie celospoločenskej situácie, ako aj na neustálu potrebu obrany demokracie.