Vedenie mesta Banská Bystrica sa rozhodlo oficiálne podporovať mediáciu ako formu mimosúdneho riešenia sporov. Primátor Peter Gogola spolu s riaditeľom Mediačno-konzultačného  centra  (MKC) Sova Martinom Dubníčkom v pondelok v budove mestského úradu slávnostne otvorili mediačnú kanceláriu. Banskobystričania tak získali novú možnosť riešiť svoje spory prostredníctvom profesionálneho mediátora.

Otvorením mediačného centra sme urobili ďalší krok k proklientsky orientovanej samospráve. Novú službu  budú môcť Banskobystričania využívať každý pracovný deň v úradných hodinách, okrem štvrtka. Kontakty na kanceláriu budú zverejnené aj na internetovej stránke mesta. Mediačné centrum v budove mestského úradu má v súčasnosti o to väčší význam, že v tomto roku k nám z finančných dôvodov nebudú dochádzať právnici Kancelárie verejného ochrancu práv, konštatoval primátor Peter Gogola.

Súčasťou slávnostného otvorenia bol aj podpis Dohody o partnerstve a spolupráci medzi mestom Banská Bystrica a Mediačno-konzultačným centrom Sova. Predmetom dohody je šírenie povedomia o poskytovaní mediácie, vytvorenie systému poradenstva a komplexného mimosúdneho riešenia sporov pre mestský úrad a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica. Dohoda rieši aj možnosti vzdelávania v otázkach mediácie v podmienkach úradu a jeho organizácii.

Riaditeľ MKC Martin Dubníček dnes s  predsedníčkou Vidieckeho parlamentu Máriou Behanovskou slávnostne podpísal aj  zmluvu o partnerstve v sieti VIPA. Slávnostné otvorenie mediačného centra  sa uskutočnilo za účasti JUDr. Františka Kutlíka, viceprezidenta Svetového mediačného fóra (WMF) pre strednú a východnú Európu, JUDr. Anny Medveďovej z komory notárov SR,  Lenky Danovej, predsedníčky Fóra pre komunikáciu v mediácii (Forum for Communication in Mediation).

Z rúk JUDr. Františka Kutlíka, viceprezidenta WMF pre strednú a východnú Európu prevzal Martin Dubníček poverenie na zostavenie Stálej delegácie mediátorov Slovenska. Jej sídlom sa stáva z poverenia predsedníctva WMF  práve Banská Bystrica.

Mediácia, ako mimosúdne neformálne riešenie konfliktov pomocou mediátora má pre zúčastnené strany nasledovné výhody:
– úspora finančných nákladov, v prípade dohody a doloženia tejto na súd, vrátenie súdnych       poplatkov
– úspora času
– neformálnosť
– zúčastnené strany hľadajú riešenie, ktoré vyhovuje obom stranám,  na rozdiel od súdneho        konania, kde súd rozhoduje na základe dôkazov.