Voľby do orgánov samospráv obcí v našom okolí prilákali k volebným urnám solídny počet voličov. Okrem percentuálnej účasti prinášame aj mená nových, resp. staronových starostov obcí v banskobystrickom okolí.

ilustr. foto

Okolité obce (v abecednom poradí):


Výsledky sú už aj v Badíne, kde účasť dosiahla 35,06 % – víťazom volieb sa stal Stanislav Moravčík (SMER,ĽS-HZDS,SDKÚ-DS)

Baláže a účasť 66,47 % – starostom bol zvolený Jozef Chaban (nezávislý).

Banská Bystrica s účasťou 38,95 % – primátorom sa stal Peter Gogola (nezávislý).

Brusno malo účasť 60,67 – za starostu zvolili Viera Krakovská (nezávislá).

V Čeríne bola účasť 79,51 % – starostom sa stal Pavel Kmeť (ĽS-HZDS,MOST – HÍD).

Dolná Mičiná má účasť 76,58 % – starostkou sa stala Anna Budajová (nezávislá).

Dolnom Harmanci právo voliť využilo 73,91 % obyvateľov – voľby vyhrala Alena Necpalová (SMER).

Donovaly dosiahli účasť 67,61 % – starostom sa stal Miroslav Daňo (nezávislý).

Dúbravica dosiahla účasť 79,50 % – za starostu bol zvolený Ľubomír Šesták (SMER).

Harmanec má účasť 66,22 %

Za sebou to má už aj Hiadeľ s účasťou 63,94 % – tu sa stal starostom Ondrej Snopko (SDKÚ-DS,KDH).

Horná Mičiná má účasť 67,90 % – starostom sa tu stal Jozef Vránsky (SMER).

Výsledky sú už aj v Horných Pršanoch. Tie majú účasť 72,47 % – starostkou sa stala Anna Miartušová (SMER,KSS).

V Hrochoti účasť dosiahla 61,72 – za starostku bola zvolená Anna Čerhýňová (SMER,MOST – HÍD).

V Hronseku dosiahla účasť 67,59 % – starostom sa stal Milan Kollár (nezávislý)

Kordíky s účasťou 67,27 % – za starostu zvolili Jána Bíreša (SDKÚ-DS,KDH,SaS,MOST – HÍD).

Na Králikoch sa volieb zúčastnilo 74,18 % voličov – starostom sa stal Ivan Škamla (SMER).

Kynceľová má účasť 37,27 % – tu voľby vyhrala Martina Kubišová (nezávislá).

Ľubietová má účasť 67,89 % – starostom sa stal Pavel Zajac (SMER,SDKÚ-DS,KDH,ĽS-HZDS).

Lučatín dosiahol účasť 45,20 % – starostom sa stal Marián Píši (KDH,SMER,ĽS-HZDS).

Malachove sa volieb zúčastnilo 60,88 % voličov – kreslo starostu získal Ondrej Slivka (SDKÚ-DS,MOST – HÍD).

Medzibrod sa teší účasti 72,85 % voličov – starostom sa stal Pavol Svetlík (SNS,SMER,KDH)

Moštenica má účasť 46,59 % – Starostom sa stal Ján Lupták (SMER).

Motyčky dosiahli účasť 71,13 % – Starostom sa stal Maroš Lacko (SMER).

Môlči dosiahla účasť 25,08 % – Za starostu bol zvolený Stanislav Ľupták (SMER).

Nemce majú účasť 58,4 % – starostom sa stal Dušan Mydlo (nezávislý).

Oravce s účasťou 35,25 % – zvolili sa starostku Anna Filipčová (SMER).

Podkonice s účasťou 71,48 % – starostom sa stal Michal Kukučka (KDH)

Pohronský Bukovec má účasť 56,47 % – za starostu bol zvolený Igor Šagát (SMER,SDKÚ-DS,ĽS-HZDS).

Na Ponikoch sa volieb zúčastnilo rovných 67 % voličov – za starostu zvolili Samuel Bračo (nezávislý).

Povrazníku pristúpilo k urnám 62,29 % voličov – starostom sa tu stal Ivan Kováč (SMER,SDKÚ-DS).

Priechod má účasť 52,52 % – starostom sa stal Stanislav Chaban (SDKÚ-DS,MOST – HÍD).

Riečke k volebným urnám pristúpilo 53,26 % voličov – starostom sa stal Marián Spišiak (KDH,SDKÚ-DS).

Sebedín-Bečov má účasť 81,58 % – za starostu si občania zvolili Pavol Škamla (SMER).

Selce majú účasť 63,54 % – za starostku bola zvolená Božena Zázrivcová (SMER,ĽS-HZDS,SNS).

Slovenská Ľupča má účasť 60,47 % – starostom sa stal Miroslav Macák (SMER)

Na Starých Horách prišlo k volebným urnám 73,72 % voličov – starostom sa stal Ján Kováč (nezávislý).

Výsledok je už aj na Strelníkoch s účasťou 42,79 % – za starostu bol zvolený Ján Majer (SMER,SDKÚ-DS).

Španej doline sa účasť vyšplhala na 64,05 % – za starostu si obyvatelia zvolili Marián Slobodník (SMER)

Tajov má účasť 69,16 % – starostom sa stal Ladislav Surovčík (SMER,MOST – HÍD).

Turecká má účasť 57,93 % – starostom sa stal Ivan Janovec (SDKÚ-DS,MOST – HÍD,KDH).

Vlkanová dosiahla účasť 61,60 % – za starostu bol zvolený Ľubomír Longauer (SMER,SDKÚ-DS)

čoskoro prinesieme ďalšie informácie…