Po otváracom koncerte Stanislava Šurina a Helmuta Hauskellera pokračuje organový festival svojim druhým koncertom. Na ňom sa v stredu 10. augusta o 19.30 hod, predstaví inšpiratívny a inovatívny organista Klagenfurtského dómu, Klaus Kuchling.

Klaus2Klaus Kuchling študoval na Vysokej hudobnej škole vo Viedni v triede Petra Planyavskeho a Alfréda Mitterhofera odbory koncertný organ, cirkevná hudba a pedagogika. V rokoch 1998 – 2013 bol asistentom Petra Planyavského na Hudobnej univerzite vo Viedni. Od roku 1991 vyučuje na Koruntánskom krajinskom konzervatóriu hru na organe, improvizáciu a komornú hudbu. Od roku 1992 pôsobí vo funkcii dómskeho organistu v Klagenfurte.

Má bohatú koncertnú činnosť doma aj v zahraničí. Nahráva pre rozhlas a televíziu. Realizuje rôzne umelecké projekty a má za sebou množstvo svetových hudobných premiér. Od roku 1998 je umeleckým vedúcim Koruntánskeho madrigalového zboru v Klagenfurte. Aktívne diriguje koncerty pre zbor a orchester.

Na svojom koncerte Klaus uvedie pôsobivý program zložený z diel obdobia baroka, romantizmu, ale aj diela súčasných autorov. Môžete sa tešiť na Fantáziu a fúgu Johanna Sebastiana Bacha (1685-1750), ale aj Ein Andante für eine Walze in eine kleine Orgel od Wolfganga Amadea Mozarta  (1756-1791). Ďalej zaznejú diela autorov Zsolta Gárdonyi (*1946), Alexandre Pierre François Boëlyho (1785-1858), Jehana Alaina (1911-1940), ale aj Chorálová variácia na Veni sancte od Maurice Duruflého (1902-1986). Vypočuť si viaceré diela v interpretácii Klausa Kuchlinga môžete aj na jeho webovej stránke.