Svetlo sveta v týchto dňoch uzrie nová obrazová publikácia ORBIS URBIS – Banská Bystrica a okolie, ktorá prostredníctvom fotografií mapuje Banskú Bystricu. Mesto žijúce svojou typickou atmosférou počas celého roka.

„Príbehom pretaveným do obrazov sa pokúša o vystihnutie genius loci mesta, ktoré učarovalo obyvateľom a jeho početným návštevníkom. Priestoru, v ktorom žijem od narodenia,“ hovorí autor projektu Martin Úradníček. Rovnako od narodenia tu žije a desať rokov novinársky pôsobí fotoreportér Dušan Hein, ktorý koncept preniesol do podoby fotografií. „V Dušanovi som našiel toho správneho portrétistu Banskej Bystrice. Tvorcu snímok, ktoré evokujú a rozvíjajú fantáziu. Jeho fotografie majú akýsi druhý plán alebo štvrtý rozmer, ak chcete,“ dopĺňa Úradníček.

ORBIS URBIS prostredníctvom reportážnej, umeleckej a výtvarnej fotografie zrkadlí súčasnosť historického sídla pod Urpínom a jeho nezameniteľného okolia.  Ponúka nový pohľad na Banskú Bystricu, kde sa konajú pravidelné a divácky atraktívne festivaly, prehliadky a súťaže. Zobrazuje ju ako mesto športu a centrum so silným kultúrnym zázemím. Nechýbajú ani zábery na vzácne chvíle oddychu, priateľské stretnutia, prechádzky a uvoľnenú zábavu.

„Svet mesta je plný príbehov,“ tvrdí s úsmevom Dušan Hein, narážajúc na preklad latinského titulu knihy.  „Podvedome fotografujem tak, aby tieto príbehy zostávali v obrázkoch bez definitívneho konca.  Snažím sa, aby bol čitateľný nielen okamih zachytenia, ale tiež citeľné akési momentum pohybu deja.  Jednoducho povedané: aby človeka inšpirovali k predstavám, čo sa s aktérmi či miestami fotografie dialo pred a čo nasledovalo po okamihu jej vzniku.“

Reprezentatívna fotopublikácia je určená všetkým návštevníkom, od oficiálnych delegácií až po zahraničných i domácich turistov, mala by však osloviť aj – alebo práve – Banskobystričanov a poskytnúť im pohľad na každodenné mesto z nie každodenného uhla. S finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a Mesta Banská Bystrica ju vydáva agentúra Enterprise.

Oficiálne uvedenie knihy ORBIS URBIS do života sa uskutoční v stredu 21. novembra 2012 o 17:30 v priestoroch historickej Radnice na Námestí SNP v Banskej Bystrici a sprevádzať ho bude vernisáž rovnomennej výstavy vybraných fotografií.