V dome na Jesenskom vŕšku dokončil 8.12.2010 svoje 88 – ročné životné putovanie veľký muž nášho mestaMUDr. Vladimír Plintovič. Rodák z Dolnej Strehovej bol pri narodení mnohých Bystričanov, aj pri zrode novej banskobystrickej samosprávy.

Zdroj foto: poslanec.sk

Celoživotným profesionálnym programom MUDr. Plintoviča bol Laktačný program a „rooming-in“, čím sa rozhodol riešiť úmrtnosť novorodencov. V tejto sfére dosiahol skvelé výsledky, uznávané nielen na Slovensku.

Lekár, ochranca nového života, propagátor hnutia Zdravých miest a Zdravých škôl  nastúpil po Nežnej revolúcii do poslaneckej lavice. Vekom najstarší poslanec svojou verejnou angažovanosťou a sviežou energiou fungoval ako mladík. Aktívnym členom mestského parlamentu bol celé tri funkčné obdobia.

Nielen v medicíne, ale aj v komunálnej oblasti ostalo po Vladimírovi Plintovičovi mnoho dobrých skutkov a odkazov. Banská Bystrica sa pridala ako jedna z prvých československých samospráv k Projektu Zdravých miest Svetovej zdravotníckej organizácie. Stala sa zakladajúcim členom Asociácie Zdravých miest Slovenska. Podpísala Aalborskú chartu trvalo udržateľných miest. Rozvinuli sa aktivity Zdravých škôl. Na Mestskom úrade bol založený Kabinet zdravé mesto. Zrodil sa strategický dokument Plán zdravia mesta Banská Bystrica.

Česť jeho pamiatke!