Schátrané bikrosové ihrisko nad Moskovskou ulicou v mestskej časti Fončorda naštartovalo činnosť mladých nadšencov z OZ DevilWorkRacing. Od polovice leta sa vlastnými silami snažia areál revitalizovať.

Ich cieľom je posunúť projekt na vyššiu úroveň. Chcú, aby sa z areálu stalo oficiálne športovisko, ktoré by spĺňalo parametre Slovenského poháru Freestyle BMX, čím by zviditeľnili aj mesto Banská Bystrica.

Člen OZ DevilWorkRacing, Matúš Voskár vidí v revitalizácii bikrosového areálu potenciál. „V celom kraji, ale aj v blízkych krajoch, je takýchto ihrísk veľmi málo, v podstate žiadne. Aj preto si myslím, že by to mohlo byť pre Banskú Bystricu veľmi príťažlivé.“ Vie si predstaviť, že na ihrisku sa v budúcnosti bude konať aj Slovenský pohár Freestyle BMX. „V disciplíne Dirt, pre ktorú bude tento park vhodný sa jedná o to, aby jazdec predviedol čo najnáročnejšie triky, ktoré potom hodnotí porota,“ uvádza Voskár.

Právny stav a financie projektu ešte len budú predmetom rokovaní. Podľa Matúša Voskára je v prvom rade potrebné od mesta prenajať  pozemok, na ktorom sa ihrisko nachádza. Na dokončenie areálu budú žiadať približne 3 až 5 tisíc eur. „Jedná sa o drevené prekážky, rozjazdy, ktoré sú potrebné aj na prispôsobenie sa štandardom Slovenskej Asociácie Freestyle BMX. Na to aby sme vedeli presúvať hlinu v areáli, bude nutná aj ťažká technika,“ približuje Voskár.

Predseda Občianskej rady Fončorda, Ján Hruška, verí, že realizácia projektu dopadne dobre. „Prvým krokom je, že mladí ľudia sú ochotní pracovať len s vlastnými prostriedkami, preto verím, že to dotiahnu dokonca.“ Sťažnosti zo strany obyvateľov bytových domov v blízkosti areálu neočakáva. „Na športovisko sa bude chodievať väčšinou za vidna, preto si myslím, že by s tým nemali byť problémy,“ uvádza predseda.

Nápad hodnotí pozitívne aj Silvia Žabková, členka koordinačnej rady Komunitného centra Fončorda: „Ja sa veľmi teším, že okrem stálych aktivistov a dobrovoľníkov, ktorých na Fončorde máme, sa do tohto procesu začínajú pridávať aj mladí ľudia. Poskytnutie finančných prostriedkov na takýto projekt, môže naštartovať rozvoj komunity či nové voľnočasové aktivity, kde budú mladí ľudia tráviť čas.“ Občianska rada Fončordy by, podľa nej, mala financovať práve takéto projekty.

Projekt OZ DevilWorkRacing nie je prvým pokusom o revitalizáciu ihriska oproti Moskovskej ulici. V roku 2011 sa o to pokúsilo OZ Extreme a pred pár rokmi aj OZ KoLesom, známe vybudovaním Laskomerských singletrailov.