V tomto období období spravidla končí chrípková sezóna. V poradí 20. kalendárny týždeň, ktorý sa aktuálne končí, býva spravidla posledným, v ktorom Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydáva štatistiku vývoja chorobnosti na akútne respiračné ochorenia (ARO) a chrípku a chrípke podobných ochorení (CHPO).

Štatistickým pohľadom však tentokrát, s ohľadom na prísne protiepidemiologické opatrenia a výrazne obmedzenie stretávania sa ľudí, aj chrípková sezóna skončila omnoho skôr. Opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu totiž zabránili aj šíreniu ďalších chorení.

„Aktuálne čísla hovoria o miernom vzostupe respiračných ochorení. Môže za tým byť meniace sa májové počasie a striedajúce sa teploty v pomerne veľkom rozsahu, či silný vietor, ktorý tieto zmeny sprevádza. Faktom však ostáva, že v absolútnych číslach je v BBSK najnižší počet chorých na ARO aj CHPO za ostatných 10 rokov,“ približuje hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici Mária Tolnayová.

Od roku 2010 do roku 2019 sa v 20. kalendárnom týždni pohybovali počty chorých na respiračné ochorenia  v BBSK v tisíckach,  v 20. kalendárnom týždni 2020 na základe hlásení 60 percent lekárov pre deti a dorast a 46 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých, sa súčasný počet chorých pohybuje len v stovkách, či v prípade chrípky sotva v desiatkach.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj, eviduje v 20. kalendárnom týždni 2020 len 762 chorých na  ARO (oproti  vlaňajšku je to menej o 80 percent) a v prípade CHPO je chorých len 15 ľudí (oproti vlaňajšku menej o 94 percent). Za týmito  počtami môže byť práve aj nosenie rúšok a opatrenia z dôvodu pandémie.

V 20. kalendárnom týždni na základe analýz z hlásiacich lekárov evidoval banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ), najvyšší počet chorých na ARO v absolútnych číslach v okresoch Rimavská Sobota, Lučenec a Zvolen. Najvyšší počet chorých na chrípku (6) evidujú v okrese Poltár. Podobný  vývoj evidujú lekári aj v počte komplikácií – je len 14 prípadov zápalu prínosových dutín, 7 prípadov zápalu stredného ucha a nevyskytol sa žiadny prípad chrípky. Najviac chorých je medzi ekonomicky aktívnym obyvateľstvom a najmenšími deťmi.

Štatisticky sa tieto ochorenia sledujú po celý rok, pretože lekári zachovávajú epidemiologickú bdelosť, zverejňujú sa však vždy od 40. týždňa uplynulého roka do 20. týždňa nasledujúceho roka. Kvôli momentálnej epidemiologickej situácii bude RÚVZ Banská Bystrica informovať verejnosť o situácii v ich výskyte aj naďalej.