V pondelok 25. marca začína ôsmy ročník kampane na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie Vyzvi srdce k pohybu. Už tradične sa do kampane zapája aj Banská Bystrica.

Kampaň Vyzvi srdce k pohybu, spojená so súťažou o hodnotné ceny, prevažne o pobyty v známych slovenských kúpeľoch, potrvá od 25. marca do 16. júna 2019. Gestorom je banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v rámci programu CINDI s podporou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Podľa údajov WHO v dôsledku nedostatku pohybu celosvetovo zomiera ročne vyše 5 miliónov ľudí, čo je podobný efekt ako má fajčenie. Z výskumu vyplýva, že až 70 percent Slovákov sa hýbe nedostatočne, čo je nezávislý rizikový faktor chronických neprenosných ochorení, ako sú cukrovka 2. typu, kardiovaskulárne ochorenia (ateroskleróza, vysoký krvný tlak, infarkt myokardu, náhla cievna mozgová príhoda), niektoré onkologické ochorenia (napr. rakovina prsníka, hrubého čreva), ale aj neurodegeneratívne ochorenia (napr. Alzheimerova  a Parkinsova choroba) a, samozrejme, aj choroby pohybového aparátu a mnohé iné.

„Sedavý životný štýl prispieva k pandémii nadváhy a obezity nielen vo svete ale aj na Slovensku. Pravidelná a primeraná pohybová aktivita by mala byť normálnou súčasťou životného štýlu človeka. Účastníci kampane v uplynulých ročníkoch významne zvýšili svoju aktivitu, mnohí z nich zhodili nadbytočné kilogramy a väčšina sa vďaka pravidelnému pohybu začala cítiť lepšie,“ hovorí MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, vedúca oddelenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu pri RÚVZ Banská Bystrica.

Očakáva sa, že kampaň Vyzvi srdce k pohybu podnieti a inšpiruje ľudí k zvýšeniu pohybovej aktivity. Stačí sa prihlásiť do súťaže a dodržať stanovené podmienky. Dospelých účastníkov môžu do súťaže prihlásiť aj deti, podmienkou je, aby získali aspoň jedného dospelého človeka na účasť v súťaži. Cieľom kampane je povzbudiť formou súťaže čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho voľného času každodenne aspoň 30 minút pohybových aktivít. Podmienkou pre účastníkov súťaže je  vykonávať minimálne štyrikrát do týždňa – dovedna  210 a viac minút počas 12 týždňov pohybové aktivity, zaznamenávať ich do účastníckeho listu a kompletne vyplnený účastnícky list poslať na adresu: Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu, RÚVZ, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, alebo na e-mailovú adresu: ruvzbb@vzbb.sk. Tiež je možné  odovzdať ho osobne na ktoromkoľvek RÚVZ v SR.

Ďalšie informácie súvisiace s kampaňou sú dostupné na: www.vzbb.sk.

Účastnícky list